Burza cenných papírů Praha

Nejvýznamější burza v České republice, která provozuje hlavní trh s akciemi a sídlí v Praze, je burza cenných papírů Praha. Její historie spadá až do roku 1871, kdy byla prvně založena pražská komoditní a akciová burza. Po dlouhé padesátileté přestávce, která byla způsobena 2. světovou válkou a komunistickým režimem, byla v roce 1993 znovu otevřena.

Na pražské burze lze obchodovat pouze prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry. Tito obchodníci jsou zároveň členy burzy (významné banky a makléřské firmy). Pokud na této burze plánujete obchodovat, potom budete muset kontaktovat některého z členů.

Správní orgány

  • Valná hromada - odvolává a volí členy burzovní komory a dozorčí rady
  • Dozorčí rada - kontrolní orgán
  • Burzovní komora - řídí činnost burzy, je statutárním orgánem a jedná jménem burzy

Přehled trhů

  • Hlavní trh - na hlavním trhu se obchoduje s nejkvalitnějšími papíry
  • Volný trh - nároky na emise a jejich emitenty se řídi dle obecně platných zákonů na kapitálovém trhu
  • MTF trh - neregulovaný trh, podmínky přijetí, přístupu a obchodování jsou stanoveny pouze burzou

Obchodování

Veškeré obchody na burze probíhají online, což je ku prospěchu celého procesu. Burza cenných papírů Praha zveřejňuje všechna obchodní data se zpožděním 15 minut, indexy jsou naopak bez zpoždění.

Na burze se potkávají dvě skupiny: emitenti a investoři. Do skupiny emitentů patří společnosti nebo veřejné korporace (obce, stát), které vydávají cenné papíry za účelem získání finančních prostředků pro rozvoj podnikání. Pro vstup na kapitálový trh je nezbytné splnit přísné podmínky.

Do druhé skupiny patří investoři, kteří cenné papíry nakupují za účelem zhodnocení. Mezi cenné papíry obchodované na burze patří hlavně akcie, dluhopisy, investiční certifikáty a warranty.

Start trh

Start trh je program pro podporu malých a středních firem, které nejsou schopné splnit podmínky pro vstup na hlavní trh. Burza cenných papírů Praha tento trh reguluje tak, aby byla zajištěna dostatečná likvidita. Pokud jste dynamická společnost s ambicí dalšího růstu, potřebujete kapitál pro další rozvoj a splníte několik dalších podmínek, pak můžete být do programu Start přijati.

Sponzorovaný odkaz