Cenné papíry

Ačkoli pojem cenný papír užívají odborníci i laici, v právním řádu České republiky nenajdeme žádnou jeho definici. Dle právní teorie za ně můžeme považovat listiny, kde je soukromé právo pevně spjato se svým nosičem. Cennými papíry jsou zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy.

Cenné papíry vydávají na burze emitenti, kteří potřebují peníze k dalšímu rozvoji jejich firmy. Investoři naopak spekulují a snaží se udělat úspěšný obchod - levně nakoupit, draze prodat. Emitentem neboli vydavatelem listiny může být podnik (akcie, dluhopisy), banka (investiční certifikáty), stát (státní dluhopisy), občané (směnky, šeky) nebo město (komunální dluhopisy).

Každý cenný papír musí splňovat určité náležitosti. Nejvýraznější je jeho název, který obsahuje, zda se jedná o dluhopis, akcii, směnku nebo třeba šek. Další věcí co nemůže chybět je nominální hodnota papíru. Prvnímu majiteli se prodává právě za tuto hodnotu. U některé listiny je důležitý i datum vydání, aby se dal správně vypočítat výnos.

Cenné papíry dělíme dle několika hledisek

Podle jejich podoby na listinné a zaknihované. Pro listinné platí, že právo spjaté s listinou je zapsáno v samotné listině. Pokud právo není v listině začleněno, ale je zapsáno v zákonem stanovené evidenci, tak se jedná o zaknihované papíry. Zaknihovat lze pouze zastupitelné cenné papíry, kterými jsou například akcie, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, kupóny a opční listy.

Podle formy zákon rozlišuje jejich dělení na jméno, na doručitele neboli majitele a na řád. U cenných papírů na jméno platí, že první oprávněná osoba je na něm výslovně uvedena a práva lze převést pouze písemnou smlouvou a předáním. Je zde tedy vyloučen převod rubopisem. Papíry na doručitele lze převést pouhým předáním. Pro převod papírů na řád je potřeba rubopis, předání a smlouva, která nemusí být písemná.

Sponzorovaný odkaz