Centrální depozitář cenných papírů

Od poloviny roku 2010 je to nově vedený institut pro správu a obchod s cennými papíry. Jeho předchůdcem bylo Středisko cenných papírů, které bylo díky kuponové privatizaci zastaralé a neflexibilní. Středisko cenných papírů dne 26. června 2010 ukončilo svoji činnost a všechna data byla převedena do Centrálního depozitáře.

Centrální depozitář cenných papírů vede centrální evidenci cenných papírů, které byly vydané v ČR, provozuje systém pro vypořádání burzovních a mimoburzovních obchodů, půjčuje cenné papíry, spravuje garanční prostředky a investiční nástroje v samostatné evidenci. Dále přiděluje identifikační označení (ISIN) a spravuje obchody s elektrickou energií uzavřené na Power Exchange Central Europe.

Pro aktivní obchodování s cennými papíry musí mít každý držitel akcií svého obchodníka, který mu bude vést jeho účet. Oproti dřívějšku je to však pozitivní změna, která celý proces zefektivňuje. Poplatky za vedení těchto účtu jsou různorodé, avšak řádově jde o desítky až stovky korun ročně. Centrální depozitář cenných papírů již funguje na systému, který je běžný i v jiných zemích. Do depozitáře smí jen licencované subjekty, což institut chrání před podvody.

Oficiální stránky depozitáře: CentralniDepozitar.cz

Sponzorovaný odkaz