Komise pro cenné papíry

Komise pro cenné papíry vznikla na základě zákona č. 15/1998 Sb. a existovala od 1.dubna 1998 do března 2006. Na jejím vzniku měla největší podíl Burza cenných papírů Praha, která jako jedna z prvních pochopila, že i u nás je nutná regulační autorita stejně jako na každém jiném kapitálovém trhu. Komise měla na starost statní dozor nad kapitálovým trhem, který převzala od Ministerstva financí České republiky a stejně jako Ministerstvo financí sídlila v Praze.

Skládala se z prezidia komise a předsedy komise. Prezidium se kromě předsedy skládalo z dalších čtyř členů. Členové mohli být v komisi maximálně 10 let, tedy dvě funkční období. O tom, jak dlouho a jestli vůbec se do Komise pro cenné papíry dostanou, rozhodovala vláda, která předložila návrh prezidentovi České republiky. Pokud prezident s návrhem souhlasil, byl to pouze on, kdo je mohl do funkce jmenovat, či v případě nespokojenosti odvolat. Nikdo z členů nemohl mít žádnou funkci ve státní správě. Nemohl být senátor, poslanec, státní zástupce, soudce atd. Financování komise zajišťovali daňoví poplatníci, jelikož bylo její financování ze státního rozpočtu České republiky.

Všechna právní stanoviska komise pro cenní papíry okamžitě publikovala, jelikož chtěla, aby bylo vidět, jak je transparentní, neboť právě na průhlednosti chtěla založit své působení na kapitálovém trhu. Mezi jedny z nejdůležitějších vydaných norem patří Pravidla profesionální etiky pro členy prezidia a pracovníky Komise, Metodika sankcí a Kritéria pro posuzování osob z hlediska jejich potřebných zkušeností a kvalifikace. Pro informovanost veřejnosti vydala Věstník Komise pro cenné papíry. Jejím strategickým cílem bylo fungování a ochrana kapitálového trhu. Svou úspěšnost posuzovala podle toho, jak se jí dařilo odstraňovat obavy na straně emitentů i investorů ze vstupu na český kapitálový trh.

Od 1.dubna 2006 přešly pravomoci komise na Českou národní banku.

Sponzorovaný odkaz