Obchodník s cennými papíry

O tom, kdo bude obchodník s cennými papíry, rozhoduje zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Obchodníkem je vždy právnická osoba, respektive akciová společnost, která dříve získávala povolení k činnosti od Komise pro cenné papíry, která ji kontrolovala. Po jejím zrušení uděluje povolení Česká národní banka, která je zároveň i kontrolujícím orgánem.

Každý, kdo chce být obchodníkem s cennými papíry, musí splňovat určitá kritéria:

  • Nesmí mít pouze fiktivní sídlo v České republice, jelikož řízení společnosti a poskytování služeb na dálku není možné.
  • Musí mít průhledný a nezávadný původ základního kapitálu.
  • Akcie může vydávat pouze na jméno.
  • Musí mít věcné, organizační a personální předpoklady.

Toto je jen pár kritérií, které by měl obchodník splňovat. Do 28.dubna 2008 jich bylo vydáno celkem 44. I proto je zřejmé, že ne každý může tuto činnost vykonávat.

Obchodník s cennými papíry poskytuje komerční investiční služby třetím osobám. Investiční služby dělíme na hlavní a doplňkové. Příkladem hlavní investiční služby je: přijímání, předávání a provádění příkazů týkající se investičních nástrojů, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí i cenný papír. Jako doplňkovou investiční službu si můžeme představit správu investičních nástrojů.

Sponzorovaný odkaz