Středisko cenných papírů Praha

Středisko cenných papírů sloužilo ke skladování již zakoupených akcií všech investorů v České republice. Jeho činnost byla dne 26. června 2010 ukončena a nahrazena Centrálním depozitářem cenných papírů, který je pod správou pražské burzy, respektive její dceřinné společnosti. Šlo o největší změnu v historii tuzemského kapitálové trhu, která postihla přes 2 miliony akcionářů. Převod byl proveden základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu z roku 2004.

Pro majitele akcií nedošlo k výrazným změnám. V novém modelu mohou ke svým akciím přistupovat přes jakéhokoliv obchodníka s cennými papíry, kterých je podstatně více než bylo právě Středisek cenných papírů. Zvýšila se dostupnost těchto služeb, což má pozitivní efekt na celý proces obchodování s cennými papíry.

Centrální depozitář cenných papírů

Od poloviny roku 2010 je to nově vedený institut pro správu a obchod s cennými papíry. Jeho kompletní popis činnosti naleznete zde.

Sponzorovaný odkaz